SpeedyBet – registrering med mobilt ID

När spelaren skapar ett konto hos SpeedyBet sker detta via registrering med mobilt ID anledningen till att hen kan göra detta hos SpeedyBet är för att det då är enklare att komma igång, eftersom spelaren inte behöver gå igenom en lång registreringsprocess.

Registrering med mobilt ID hos SpeedyBet

För att kunna skapa ett konto hos SpeedyBet måste användaren först intyga att hen är över 18 år. Kontrollen av detta görs via användandet av en säker identifiering, som med mobilt BankID. Om det behövs kan SpeedyBet också kontrollera användarens ålder på andra sätt, som att begära kopior av ID-handlingar eller andra dokument som kan styrka användarens identitet och ålder.

Skulle det visa sig att användaren i själva verket är under 18 år, så kommer SpeedyBet att betala tillbaka alla insättningar och vinsterna förklaras ogiltiga. Spelaren bör själv hålla koll på den lagstiftning som finns i hemlandet kring spel online.

Hur registreringen går till

Spelaren påbörjar processen för registrering med mobilt ID, och får då möjlighet att sätta in pengar via bankinsättning. Det går även att fortsätta registreringen utan att sätta in några pengar. I nästa steg får användaren verifiera sig med bankID, och kan då använda ett bankID som finns på enheten eller på en annan enhet. I det sistnämnda alternativet kan användaren välja att använda personnummer, eller i stället scanna en QR-kod. Spelaren skriver sedan in koden på sitt Mobila BankID för att slutföra processen.

Om spelaren saknar mobilt ID behöver hen först ladda ner och installera det, antingen på den dator eller mobila enhet som hen använder för att spela på, eller på en annan enhet.

Säkerhet

Användaren är själv ansvarig för att kontouppgifterna som hen registrerar hålls på en säker plats och inte kan missbrukas av andra. Detta inkluderar användarnamn, lösenord och användarens mobila ID. Om det skulle inträffa att informationen hamnar i obehöriga händer, bör användaren så snart som möjligt informera SpeedyBet om detta. Spelaren behöver också hindra andra från att utöva ytterligare obehörig åtkomst till kontot. För att snabbt uppmärksamma SpeedyBet på att någon har använt ett konto utan tillåtelse går det att kontakta SpeedyBet via livechatten. Där kan användaren rapportera om någon har begått överträdelser mot villkoren eller mot SpeedyBets spelregler. Det går också att uppmärksamma företaget på om någon har fuskat vid speldeltagandet.

Mobilt bankID

BankID är en e-legitimation. Den används av många svenskar för att de ska kunna styrka sin identitet. BankID är den mest använda e-legitimationen i Sverige, och tolv banker samarbetar för att utfärda den.

Mobilt BankID är en typ av elektronisk legitimation som kan användas på surfplattor och mobiltelefoner. Genom att skaffa Mobilt BankID kan användaren logga in och legitimera sig på en lång rad olika platser på internet, till exempel hos banker och andra e-tjänster. Det Mobila BankID:t sparas på användarens surfplatta eller på hens mobiltelefon. När hen sedan sitter och surfar på sin dator eller på en annan enhet, kan användaren bruka sin mobila enhet med BankID som en fri sorts “säkerhetsdosa” för legitimation.

Installation av Mobilt BankID

För att installera Mobilt BankID för första gången kan användaren logga in på sin internetbank. Först bör användaren ladda ner en säkerhetsapp för BankID. Detta kan göras till exempel via App Store om användaren har en iPhone eller en annan mobil enhet från Apple. Om användaren i stället har en mobiltelefon med operativsystemet Android från Google, kan hen i stället gå in på Google Play för att ladda ner säkerhetsappen.

Nästa steg för användaren är att logga in på sin internetbank, där hen kan beställa Mobilt BankID. Anvisningarna skiljer sig åt mellan olika banker, men det bör gå att hitta information kring hur man laddar ner BankID i bankens meny, eller genom att använda bankens sökfunktion.

När användaren har beställt Mobilt BankID via sin bank, är nästa steg att aktivera det. Detta görs på olika sätt beroende på om aktiveringen sker via en dator, eller om användaren utför aktiveringen från sin mobila enhet. När användaren väljer att aktivera Mobilt BankID från sin dator, får hen se en QR-kod som användaren sedan bör läsa in i BankID-appen. Om användaren i stället aktiverar från en mobil enhet, kan hen klicka på en länk som sedan startar appen.

För att testa det installerade Mobila BankID:t går det bra att gå in på hemsidan för Mobilt BankID för vidare instruktioner.

Säkerhet med Mobilt BankID

Användarens Mobila BankID är i samma klass som andra legitimationer, som körkort och pass. Den är personlig och en värdehandling eftersom den kan användas för att styrka ägarens identitet. Men det betyder också att den kan missbrukas, om någon annan får tag i koden till det Mobila BankID:t. Därför är det viktigt att användaren är varsam med sitt BankID så att det inte hamnar i orätta händer.

För att undvika att Mobilt BankID missbrukas bör användaren inte ge bort sin kod till någon som ringer upp eller kontaktar hen på sociala medier. Det kan vara någon med kriminella avsikter. Användaren bör heller inte bruka sitt Mobila BankID via någon annans uppmaning. Det är också viktigt att alltid läsa igenom de instruktioner som BankID-appen visar, som var man loggar in och skriver under någonstans.

Vid misstanke om bedrägeri, bör användaren alltid spärra sitt Mobila BankID. Nästa steg är att kontakta banken, och därefter göra en polisanmälan. Det går också att aktivera notifikationer så att användaren blir uppmärksammad på om någon hämtar ett BankID i användarens namn genom BankID-appen.

Det förekommer att bedragare skickar ut mejl där de uppmanar innehavare av Mobilt BankID att lämna ut kontonummer och andra uppgifter. Dessa mejl är inte legitima, då banker och kortföretag inte brukar ta kontakt med användare på detta sätt. Det är också viktigt att användaren inte öppnar bifogade filer som kommit via mejl. En annan sak som kan vara farlig är att lämna ut sin kod via mejl eller telefon, eller på webbplatser. För bästa säkerhet och för att minska risken för bedrägeri är det alltid bäst att undvika att interagera med bedragaren, och att kasta mejlet omgående.

© 2019 All Rights Reserved